ОДОБРЕН ТРЕЋИ ПРИЈЕМНИ РОК – 25. СЕПТЕМБАР 2023. – ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ (3. РОК)

УНИВЕРЗИТЕТ  У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево

тел. +387 57 342 125  или

         +387 57 340 042 (студентска служба)

email: info@mak.ues.rs.ba
prodekan.nastava@mak.ues.rs.ba

 • ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  (предаје се приликом пријаве-лично) / од 18. до 22.9.2023. или
 • Пријављивање електронским путем /од 18. до 22.9.2023./ на https://estudent.ues.rs.ba/ – пратити упутства!

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Трећи уписни рок – Први циклус студија

Трећи уписни рок организоваће чланице Универзитета у Источном Сарајеву које у првом и другом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 • Пријављивање кандидата почиње 18.9.2023. године, а завршава 22.09.2023. године; (пријем докумената се врши сваки радни дан до 15 часова);
 • Пријављивање електронским путем на https://estudent.ues.rs.ba/). Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.
 • Полагање пријемног испита на Музичкој академији обавиће се 25.09.2023. године према распореду који ће бити објављен.
 • Кандидати који се пријављују изван БиХ, због недостатка платног промета, уплату трошкова пријемног испита могу извршити по доласку у БиХ и приложити уплатницу накнадно (урнек уплатнице у наставку).
 • Упис примљених кандидата завршити до 2.10.2023. године.

 

 • Урнек уплатнице:

 Конкурсни рокови – Други циклус студија

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 19.06.2023. године до 20.10.2023. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 23.10.2023. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса 25.10.2023. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 26.10.2023. године и завршава се 30.10.2023. године.

Факултети Универзитета у Источном Сарајеву који нису попунили слободна мјеста у првом уписном року другог и трећег циклуса студија могу организовати и други уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 17.11.2023. године.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 • Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.
 • Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
 • Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу: – општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и – резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности. Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.
 • Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената чланице универзитета/високе школе у сарадњи са канцеларијом проректора за наставу и студентска питања /централном комисијом за упис универзитета/високе школе.
 • Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.
 • Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“ број 85/21 и 9/22), наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.
 • У складу са Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1146/23 од 30.03.2023. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса на јавне високошколске установе у академској 2023/2024. години, кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два или више студијских програма, с тим да право уписа као редовни студенти могу остварити само на једном од изабраних студијских програма, а у складу с одобреним бројем студената на појединим студијским програмима.

УПИС СТУДЕНАТА  МАК УИС 

IИНФОРМАТОР ЗА УПИС  2023/24 

Посебне одредбе за први и други циклус студија