„ДАНИ ВОЈИНА КОМАДИНЕ“ 10. – 12. ДЕЦЕМБАР 2020. ДРУГИ НАУЧНИ СКУП „САВРЕМЕНО И ТРАДИЦИОНАЛНО У МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ“ 11. и 12. децембар 2020.

ПРОГРАМ/ДВК 2020/ 10 -12.12.2020. pdf       

ПОЗИВНО ПИСМО / ДВК/ 2. научни скуп 2020
POZIVNO PISMO /DVK/ 2. naučni skup
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ /ДВК/ 2. научни скуп 2020
PRIJAVNI OBRAZAC /DVK/2. naučni skup 2020
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 
UPUTSTVO ZA AUTORE