Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Теоријско- умјетничка област (предмети Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела)

Извјештај – Ивана Церовић