Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета: Теоријско – умјетничка група предмета

Извјештај – Пеђа Харт