Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област/ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) Теоријско-умјетничка група предмета

Извјештај – Сњежана Ђукић Чамур