Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), ужа образовна област, предмет: Соло пјевање

Извјештај – Клаудија Кркотић