Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Теоријско-умјетничка група предмета.

Душан Ерак -извјештај