Избори у звања

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка област Умјетност ( Стваралештво – сви облици стваралаштва) , група предмета: Камерна музика.

ИЗВЈЕШТАЈ / КАМЕРНА МУЗИКА

Прочитајте више »

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора/доцента, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Клавир – главни предмет

ИЗВЈЕШТАЈ /БАРТОЛОМЕЈ СТАНКОВИЋ

Прочитајте више »

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), за групу предмета Клавир – обавезни предмет.

ИЗВЈЕШТАЈ / МАЈА ЂОГО

Прочитајте више »