Избори у звања

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора или ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), Теоријско-умјетничка група предмета

Извјештај –  Д. Косорић

Прочитајте више »

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Теоријско- умјетничка област (предмети Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела)

Извјештај – Ивана Церовић

Прочитајте више »

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област Умјетност (Стваралаштво – сви облици стваралштва) предмет: Клавир – обавезни предмет (Клавирски практикум)

Извјештај – Јулијана Шуловић

Прочитајте више »

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка област Умјетност ( Стваралештво – сви облици стваралаштва) , група предмета: Камерна музика.

ИЗВЈЕШТАЈ / КАМЕРНА МУЗИКА

Прочитајте више »