Nastavnici i saradnici

U 2019/20. akademskoj godini na Muzičkoj akademiji su angažovani:

  • Nastavnici u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

mr Dražan KOSORIĆ, vanredni profesor (Dekan Muzičke akademije)
mr Sanja STIJAČIĆ, redovni profesor
mr Danijela GAZDIĆ, redovni profesor
Ljubo BOŽOVIĆ, redovni profesor
mr Zoran JANČIĆ, redovni profesor
mr Rade RADOVIĆ, redovni profesor
mr Valentina DUTINA, redovni profesor
mr Sanja OSTIĆ, redovni profesor
dr Vladimir MARKOVIĆ, vanredni profesor
mr Sandra IVANOVIĆ, redovni profesor
Milorad JOVANOVIĆ,ma, redovni profesor
mr Nevena ĆEKLIĆ, vanredni profesor
Danijela RAKIĆ, ma, vanredni profesor
mr Bilјana ŠTAKA, vanredni profesor  (Prodekan za umjetnički i naučno – istraživački rad)
mr Vojislav IVANOVIĆ, vanredni profesor
dr Predrag ĐOKOVIĆ, vanredni profesor
mr Snježana ĐUKIĆ-ČAMUR, vanr.prof.
mr Klaudija KRKOTIĆ, docent
mr Dušan ERAK, vanr.prof.
dr Miradet ZULIĆ, docent
mr Maja ŽUŽA, docent, (Prodekan za nastavu)
mr Maja ĐOGO, docent
mr Slađana KOVAČ, docent
mr Bartolomej STANKOVIĆ, docent
dr Radovan Radić, docent

  • Saradnici  u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

dr Vesna DAMLjANOVIĆ, viši umjetnički saradnik
Marko STOJANOVIĆ,ma, viši asistent
mr Ivana CEROVIĆ, viši asistent
Peđa HART, ma, viši asistent
Aleksandra IVANOVIĆ, ma, asistent
Leonora BAJRAMOSKI, ma, asistent

  • Honorarno angažovani nastavnici i saradnici:

dr Emina SMOLOVIĆ, red. prof.
mr Jovan BOGOSAVLjEVIĆ, red. prof.
mr Vladimir BLAGOJEVIĆ, vanr. prof.
mr Julijana ŠULOVIĆ, vanr. prof.
dr. Bilјana MANDIĆ, red. prof.
mr Zoran KOMADINA, red. prof.
dr Katja PUPOVAC, docent
mr Uroš STEPANOVIĆ , vanr. prof.
mr Sonja RADOJKOVIĆ, viši stručni saradnik
mr Želјka MILANOVIĆ, red. prof.