Nastavnici i saradnici

U 2019/20. akademskoj godini na Muzičkoj akademiji su angažovani:

  • Nastavnici u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

1. mr Dražan KOSORIĆ, vanredni profesor 
2. mr Sanja STIJAČIĆ, redovni profesor
3. mr Danijela GAZDIĆ, redovni profesor
4. Ljubo BOŽOVIĆ, redovni profesor
5. mr Zoran JANČIĆ, redovni profesor
6. mr Rade RADOVIĆ, redovni profesor
7. mr Valentina DUTINA, redovni profesor
8. mr Sanja OSTIĆ, redovni profesor
9. dr Vladimir MARKOVIĆ, vanredni profesor
10. mr Sandra IVANOVIĆ, redovni profesor
11. Milorad JOVANOVIĆ,ma, redovni profesor
12. mr Nevena ĆEKLIĆ, redovni profesor
13. mr Biljana ŠTAKA, vanredni profesor  (prodekan za nastavu)
14. mr Vojislav IVANOVIĆ, vanredni profesor
15. dr Predrag ĐOKOVIĆ, vanredni profesor
16. mr Snježana ĐUKIĆ-ČAMUR, vanr.prof.
17. mr Klaudija KRKOTIĆ, vanr.prof.
18. mr Dušan ERAK, vanr.prof. (prodekan za umjetnički i naučno – istraživački rad)
19. dr Miradet ZULIĆ, vanredni profesor
20. mr Maja ŽUŽA, vanr.prof., (dekan Muzičke akademije)
21. mr Maja ĐOGO, vanredni profesor
22. mr Slađana KOVAČ, vanredni profesor
23. mr Bartolomej STANKOVIĆ, vanredni profesor
24. Danijela RAKIĆ, ma, vanredni profesor (50%)
25. dr Radovan Radić, docent

  • Saradnici  u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom

26. dr Vesna DAMLjANOVIĆ, viši umjetnički saradnik
27. Marko STOJANOVIĆ,ma, viši asistent
28. mr Ivana CEROVIĆ, viši asistent
29. Peđa HART, ma, viši asistent
30. Aleksandra IVANOVIĆ, ma, asistent
31. Leonora BAJRAMOSKI, ma, asistent

Honorarno angažovani nastavnici i saradnici:

1. dr Emina SMOLOVIĆ, red. prof.
2. mr Jovan BOGOSAVLjEVIĆ, red. prof.
3. mr Vladimir BLAGOJEVIĆ, vanr. prof.
4. mr Rita Kinka, red. prof.
5. mr Julijana ŠULOVIĆ, vanr. prof.
6. dr. Biljana MANDIĆ, red. prof.
7. mr Zoran KOMADINA, red. prof.
8. dr Katja PUPOVAC, docent
9. mr Uroš STEPANOVIĆ , vanr. prof.
1o. mr Sonja RADOJKOVIĆ, viši stručni saradnik
11. mr Željka MILANOVIĆ, red. prof.