Nastavnici i saradnici

U 2017/18. akademskoj godini na Muzičkoj akademiji su angažovani:

  • Nastavnici u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom:

mr Dražan KOSORIĆ, vanredni profesor (Dekan Muzičke akademije)
dr Zoran RAKIĆ, redovni profesor
mr Sanja STIJAČIĆ, redovni profesor
mr Danijela GAZDIĆ, redovni profesor
Ljubo BOŽOVIĆ, redovni profesor
mr Zoran JANČIĆ, redovni profesor
mr Rade RADOVIĆ, redovni profesor
mr Valentina DUTINA, redovni profesor
mr Sanja OSTIĆ, redovni profesor
mr Vladimir MARKOVIĆ, vanredni profesor
mr Sandra IVANOVIĆ, vanredni profesor
dr Biljana MANDIĆ, vanredni profesor
Milorad JOVANOVIĆ,ma, vanredni profesor
mr Zoran KOMADINA, vanredni profesor
mr Nevena ĆEKLIĆ, vanredni profesor
Danijela RAKIĆ, ma, vanredni profesor
mr Biljana ŠTAKA, vanredni profesor  (Prodekan za umjetnički i naučno – istraživački rad)
mr Vojislav IVANOVIĆ, vanredni profesor
mr Julijana ŠULOVIĆ, vanredni profesor
dr Predrag ĐOKOVIĆ, vanredni profesor
dr Ranko BILINAC, docent
mr Snježana ĐUKIĆ-ČAMUR, docent (Prodekan za nastavu)
mr Klaudija KRKOTIĆ,docent
mr Dušan ERAK, docent
dr Miradet ZULIĆ, docent
mr Maja ŽUŽA, docent
mr Maja ĐOGO, docent
Jovana STAJIĆ, ma, docent
mr Slađana KOVAČ, docent
mr Bartolomej STANKOVIĆ, docnet

  • Saradnici u redovnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom:

Marko STOJANOVIĆ,ma, viši asistent
mr Ivana CEROVIĆ, viši asistent
Peđa HART, ma, viši asistent
Leonora BAJRAMOSKI, ma, asistent
dr Vesna DAMLjANOVIĆ, umjetnički saradnik

  • Honorarano angažovani nastavnici i saradnici

mr Aleksandar SERDAR, redovni profesor
mr Radomir TOMIĆ, redovni profesor
mr Ognjen BOMOŠTAR, redovni profesor
mr Rešad ARNAUTOVIĆ, redovni profesor
mr Emina SMOLOVIĆ, redovni profesor
mr JOVAN BOGOSAVLjEVIĆ, redovni profesor
mr Ehlimana TIKVEŠA, vanredni profesor
mr Uroš STEPANOVIĆ, docent
mr Sonja RADOJKOVIĆ, viši stručni saradnik