Први циклус

Студијски програми првог циклуса студија:
1. Вокално- инструментални студијски програм (ВИСП)

Студијски смјерови:

Приручник квалификација – I циклус

Наставни план – ВИСП – I циклус 

Нови Наставни план  ВИСП – I циклус студија /  примјењује се од 2021-22. академске године за првоуписане студенте на 1. годину студија

Наставни програм (силабуси) – ВИСП – I циклус

Матрица компетенција- ВИСП – I циклус

 

 ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА za 2020/21. академску годину

IИНФОРМАТОР  ЗА УПИС у 2021- 22. академску годину

Образац пријаве на конкурс за I циклус студија

Музичко- педагошко – теоријски студијски програм (МПТСП)
Студијски смјерови:

 ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА za 2020/21. академску годину

Образац пријаве на конкурс за I циклус студија

Нови Наставни план МПТСП – ОМП- I циклус студија /примјењује се од 2021-22. академске године за првоуписане студенте на 1. годину студија

Нови Наставни план   МПТСП – ЦМиП- I циклус студија /примјењује се од 2021-22. академске године за првоуписане студенте на 1. годину студија